Playtime matters -raportti

14.5.2019

Outdoor Classroom Day -kampanjan tuore raportti kertoo maiden välisistä eroista peruskoulujen ulkoilukäytännöissä. Raportti on koostettu laajan, 76 Ulkoluokkapäivään osallistunutta maata kattaneen kyselyn pohjalta.

Playtime matters -raportin mukaan 40% peruskoulun opettajista kertoi oppilailla olevan vähemmän kuin 30 minuuttia leikki- ja taukoaikaa ulkona tavallisen koulupäivän aikana. Suomessa vastaava luku on 79%. Kun katsotaan ulkoiluajan osuutta prosentteina koulupäivän pituudesta, nähdään, että Suomessa ulkoilun osuus päivästä peruskoulussa on ylivoimaisesti suurempi kuin muissa maissa.

Suomi on myös raportissa tarkasteltavista maista ainoa, jossa kouluilla on säännönmukaisesti pääsy monenlaisia eri aktiviteetteja mahdollistaviin ulkoiluympäristöihin urheilukentistä viheralueisiin ja kiinteisiin leikkirakenteisiin. Lisäksi lähes kaikki kyselyyn vastanneet suomalaiset opettajat kertoivat koulunsa lähellä olevan jonkinlaisia viheralueita, vähintäänkin puistoja, useimmiten myös metsiä tai muita luonnonympäristöjä. Olemmekin monessa mielessä ulko-opetuksen ja -leikin kärkimaita!

Raportti kertoo myös ulkona tapahtuvan oppimisen ja leikin hyödyistä: ulkoilu koulupäivän aikana tukee lasten kasvamista terveiksi, uteliaiksi ja aktiivisiksi sekä vahvistaa heidän yhteyttään elinympäristöönsä. Ulkoiluaika on erityisen tärkeää lasten henkisen hyvinvoinnin kannalta, sillä se vähentää stressiä, rauhoittaa ja yksinkertaisesti tekee iloiseksi.

Lue lisää ja lataa raportti klikkamalla kuvaa.

Upeaa, että olet mukana!

Kiitos ilmoittautumisestasi Ulkoluokkapäivään. Emme malta odottaa, että näemme mitä kaikkea keksittekään tehdä tämän päivän aikana! Jaa tieto Ulkoluokkapäivästä myös työkavereillesi sekä tuttavillesi, jotta saamme mahdollisimman monta lasta ulos oppimaan ja leikkimään joka päivä 🙂

Upeaa, että olet mukana!

Kiitos osallistumisestasi Ulkoluokkapäivään. Emme malta odottaa, että näemme mitä kaikkea keksittekään tehdä tämän päivän aikana! Jaa tieto Ulkoluokkapäivästä myös työkavereillesi sekä tuttavillesi, jotta saamme mahdollisimman monta lasta ulos oppimaan ja leikkimään joka päivä 🙂

Mahtavaa! Kivaa, että olet mukana!

Hienoa, että kannustat lapsesi koulua/päiväkotia mukaan Ulkoluokkapäivään!

Lähetämme sinulle pian kirjeen, jonka voit laittaa eteenpäin lapsesi päiväkodille tai koululle. Jaa tieto Ulkoluokkapäivästä myös tuttavillesi, jotta saamme mahdollisimman monta lasta ulos oppimaan ja leikkimään joka päivä 🙂