Ulkoluokkapäivä muistuttaa ulkoilun hyödyistä

15.5.2018

Ulko-opetuksen ja ulkona tapahtuvan leikin edut ovat moninaiset, sekä oppimisen hyötyjen että lasten, nuorten ja opettajien hyvinvoinnin kannalta. Erityisesti paljolti sisätiloissa vietettyjen koulupäivien lomassa ulkoilu tukee niin oppilaiden keskittymistä ja jaksamista kuin opettajien hyvinvointia.

Luonnonympäristössä oppiminen tapahtuu usein kuin huomaamatta ihmettelyn ja leikin lomassa. Jokainen, joka on vienyt lapset ulos, tietää että suunniteltua tekemistä ei useinkaan tarvita – majat alkavat rakentua ja kysymyksiä lennellä heti, kun päästään ulos. Ulkona lapset pääsevät tekemään ja tutkimaan. Tämä tehostaa oppimista ja opitusta jää useampia muistijälkiä. Ulkona on lisäksi tilaa jokaiselle: äänekkäille leikeille tai omiin ajatuksiin vetäytymiselle.

Luonnonympäristössä liikkumisen ja oleskelun on todettu edistävän sekä fyysistä, psyykkistä että sosiaalista hyvinvointia. Vastustuskyky vahvistuu, kun altistuu luonnonympäristön mikrobikannalle, verenpaine laskee, huolet unohtuvat ainakin hetkeksi ja usein ulos tulee lähdettyä yhdessä. Tutkimusten mukaan liikunnankin hyödyt ovat erityisesti psyykkisen hyvinvoinnin suhteen syvemmät luonnonympäristössä kuin liikkuessa rakennetussa ympäristössä. Luonnonympäristö myös kannustaa liikkumaan monipuolisesti.

Yhteistyökumppanimme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijat kiteyttivät luonnonympäristön hyvinvointivaikutuksia seuraavasti:

  • Luonto lisää hyvinvointia elvyttämällä, virkistämällä ja voimaannuttamalla.
  • Luonto antaa osallisuuden ja kokemuksellisuuden tunteita.
  • Luontoelämykset tukevat jaksamista, suojaavat mielenterveyden ongelmilta ja auttavat toimintakyvyn ylläpitämisessä.
  • Luontolähtöistä toimintaa käytetään menestyksekkäästi erityisryhmien kuntouttamisessa.

 

Kaiken hyvän lisäksi ulkona leikkiminen ja oppiminen vahvistaa lasten luontosuhdetta. Ulkoilu koulussa ja päiväkodissa tarjoaa luontokokemuksia, joiden myötä lapsi voi luoda henkilökohtaisen suhteen luontoon ja ymmärtää olevansa osa sitä.

“Luonnossa liikkumalla tuetaan elintärkeän luontosuhteen muodostumista. Ulkona voi kokea olevansa osa suurempaa kokonaisuutta, osa luonnon kiertokulkua,” pohtii ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomen toiminnanjohtaja Sinikka Kunttu.

Vahvan luontosuhteen on todettu edistävän myös ympäristömyönteisiä arvoja ja asenteita sekä ympäristövastuullista käyttäytymistä. Lasten ulkoilun lisääminen voi siten edistää paitsi lasten, myös ympäristön hyvinvointia!

Viedään siispä lapset kaikkialla maailmassa yhdessä ulos tämän viikon torstaina 17. toukokuuta!

Upeaa, että olet mukana!

Kiitos ilmoittautumisestasi Ulkoluokkapäivään. Emme malta odottaa, että näemme mitä kaikkea keksittekään tehdä tämän päivän aikana! Jaa tieto Ulkoluokkapäivästä myös työkavereillesi sekä tuttavillesi, jotta saamme mahdollisimman monta lasta ulos oppimaan ja leikkimään joka päivä 🙂

Upeaa, että olet mukana!

Kiitos osallistumisestasi Ulkoluokkapäivään. Emme malta odottaa, että näemme mitä kaikkea keksittekään tehdä tämän päivän aikana! Jaa tieto Ulkoluokkapäivästä myös työkavereillesi sekä tuttavillesi, jotta saamme mahdollisimman monta lasta ulos oppimaan ja leikkimään joka päivä 🙂

Mahtavaa! Kivaa, että olet mukana!

Hienoa, että kannustat lapsesi koulua/päiväkotia mukaan Ulkoluokkapäivään!

Lähetämme sinulle pian kirjeen, jonka voit laittaa eteenpäin lapsesi päiväkodille tai koululle. Jaa tieto Ulkoluokkapäivästä myös tuttavillesi, jotta saamme mahdollisimman monta lasta ulos oppimaan ja leikkimään joka päivä 🙂